Υπηρεσίες

Λήψη σημάτων συναγερμού


Central Monitoring Station (CMS)

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η άμεση ενημέρωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κατάστασης κινδύνου. Οι χειριστές του Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων με την λήψη ενός σήματος συναγερμού ελέγχουν αν πρόκειται για εισβολή και ειδοποιούν τις Αρχές, καθοδηγώντας τους με τις κατάλληλες πληροφορίες για το συμβάν.


Το κέντρο μας περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες επιλέγονται από εμάς και από εσάς, προσαρμόσμένες στις δικές σας ανάγκες.

Alarm Verification


Οπτική επιβεβαίωση συμβάντος

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η έγκαιρη επίβλεψη του χώρου σας, μέσω απομακρυσμένου ελέγχου καμερών και καταγραφικού. Μόλις το σύστημα ανιχνεύσει κίνηση εντός της περιμέτρου σας, ο συναγερμός αποστέλλει αυτόματα σήμα ανίχνευσης κινδύνου στο Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Έτσι, η υπηρεσία αυτή σας προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε πιθανές παραβιάσεις στο χώρο σας, χωρίς να σας απασχολεί συνεχώς, καθώς την διαχείριση των συναγερμών, την αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το Κέντρο μας.


Virtual Guard ®


Η απόλυτη περιμετρική προστασία

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να πάψετε να νιώθετε ανασφαλείς και απροστάτευτοι. Εάν έχετε ανάγκη από απόλυτη προστασία, από σιγουριά για τα πράγματα και τα πρόσωπα που σας είναι σημαντικά, η υπηρεσία Virtual Guard σας την παρέχει. Πριν καν κάποιος καταφέρει να σας απειλήσει, ακόμη και έξω από την περίμετρο του χώρου σας, το σύστημα τον έχει αξιολογήσει, τον έχει αιφνιδιάσει, τον έχει αποτρέψει και τον έχει καταστείλει, μέσα σε 7’’. Έτσι, η υπηρεσία αυτή καλύπτει την ανάγκη σας για σιγουριά και προστασία, πριν καν αυτό χρειαστεί.

 

Λήψη σημάτωνΣκοπός της υπηρεσίας είναι η άμεση ενημέρωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κατάστασης κινδύνου. Οι χειριστές του Κέντρου επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων με την λήψη ενός σήματος συναγερμού ελέγχουν αν πρόκειται για εισβολή και ειδοποιούν τις αρχές, καθοδηγώντας τους με τις κατάλληλες πληροφορίες για το συμβάν.


Το κέντρο μας περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες επιλέγονται από εμάς και από εσάς προσαρμόσμένες στις δικές σας ανάγκες.

Alarm Verification


Οπτική επιβεβαίωση συμβάντος

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η έγκαιρη επίβλεψη του χώρου σας, μέσω απομακρυσμένου ελέγχου καμερών και καταγραφικού. Μόλις το σύστημα ανιχνεύσει κίνηση εντός της περιμέτρου σας, ο συναγερμός αποστέλλει αυτόματα σήμα ανίχνευσης κινδύνου στο Κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων μας. Έτσι, η υπηρεσία μας αυτή σας προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για πιθανές παραβιάσεις στο χώρο σας, χωρίς να σας απασχολεί συνεχώς, καθώς την διαχείριση των συναγερμών, την αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το Κέντρο μας.

Virtual Guard ®


Η απόλυτη περιμετρική προστασία

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να πάψετε να νιώθετε ανασφαλείς και απροστάτευτοι. Εάν έχετε ανάγκη από απόλυτη προστασία, από σιγουριά για τα πράγματα και τα πρόσωπα που σας είναι σημαντικά, η υπηρεσία Virtual Guard σας την παρέχει. Πριν καν κάποιος καταφέρει να σας απειλήσει, ακόμη και έξω από την περίμετρο του χώρου σας, το σύστημα τον έχει αξιολογήσει, τον έχει αιφνιδιάσει, τον έχει αποτρέψει και τον έχει καταστείλει, μέσα σε 7’’. Έτσι, η υπηρεσία αυτή καλύπτει την ανάγκη σας για σιγουριά και προστασία, πριν καν αυτό χρειαστεί.