Υπηρεσία
Virtual Guard®


Περιγραφή


Η Υπηρεσία «Απόλυτης Περιμετρικής Προστασίας - Virtual Guard®» βασίζεται σε μια τελείως διαφορετική λογική από τα κοινά συστήματα συναγερμού. Ενώ σε όλα τα κλασσικά Συστήματα Συναγερμού και στις αντίστοιχες Υπηρεσίες η ενεργοποίηση γίνεται μέσω των διάφορων αισθητήρων (Radars, Beams, VX, BX, κλπ), στην Υπηρεσία Virtual Guard®, η ενεργοποίηση γίνεται μέσω της ανάλυσης και επεξεργασίας των σημάτων video, των ειδικά τοποθετημένων καμερών της περιμέτρου. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται από ειδικό server τεχνολογίας video analytics, ο οποίος εγκαθίσταται στο χώρο σας.


Ο προγραμματισμός του συστήματος αυτού, περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό σεναρίων / κανόνων, καθιστώντας πολύ δύσκολη έως αδύνατη οποιαδήποτε παράκαμψη του συστήματος. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία αποτελεί την κορωνίδα των παρεχόμενων Υπηρεσιών της εταιρίας μας. Για αυτό το λόγο, απαιτείται ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, αποκλειστικά για αυτήν την υπηρεσία.


Ο εντοπισμός των δυνητικών απειλών είναι άμεσος, όπως και η αντιμετώπιση τους. Μέσα σε χρονικό διάστημα 7 – 15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται η ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων, η ενεργοποίηση των εγκατεστημένων αντιμέτρων και η πλήρης εφαρμογή του συμφωνημένου πρωτοκόλλου ασφαλείας. Παράλληλα βάσει του πρωτοκόλλου, ειδοποιούνται τα πιστοποιημένα άτομα που εσείς έχετε επιλέξει. Για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας, η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά την εγκατάσταση σας, γίνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας με παράλληλη παροχή κωδικών ασφαλείας.


Οι μέθοδοι επικοινωνίας της υπηρεσίας Virtual Guard® είναι : 3G - 4G, adsl - vdsl, δορυφορική σύνδεση. Επιπλέον, η υπηρεσία λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Συνοψίζοντας, η υπηρεσία Virtual Guard παρέχει πρόληψη, ασφάλεια και άμεση καταστολή των συμβάντων συνδυαστικά με το γεγονός ότι καταφέρνει να εξοικονομεί έως και 35% του κόστους της στατικής φύλαξης.Χρέωση υπηρεσίας

Χρέωση ανά ώρα χρήσης της υπηρεσίας.Ανθεκτικότητα

Ανταπεξέρχεται σε όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκεςΕξοικονόμηση

Τουλάχιστον 35% εξοικονόμηση χρημάτων σε σύγκριση με στατική φύλαξη.Μέθοδοι Επικοινωνίας

Μέσω: i) ADSL / VDSL, ii) 3G / 4G backup, iii) Δορυφόρου.

Διευκρίνιση

Η Υπηρεσία Virtual Guard® είναι ολοκληρωμένη και δεν απαιτεί την ενεργοποίηση άλλων Υπηρεσιών.