Υπηρεσία
Alarm Verification


Περιγραφή

Η υπηρεσία «Οπτική Επιβεβαίωση Συμβάντος, μέσω απομακρυσμένου ελέγχου καμερών - Alarm Verification», έχει σκοπό την έγκαιρη επίβλεψη του χώρου σας. Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί εντός της περιμέτρου σας με την χρήση εξωτερικών/εσωτερικών ραντάρ και φωτοηλεκτρικών δεσμών. Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω της όπλισης ή αφόπλισης του συστήματος συναγερμού σας. Μόλις το σύστημα ανιχνεύσει κίνηση, ο συναγερμός αποστέλλει αυτόματα έναν ειδικό μοναδικό κωδικό στο Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων της εταιρίας.


Ταυτόχρονα, στις οθόνες του Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, εμφανίζονται ζωντανά βίντεο (live views) από το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) που είναι εγκατεστημένο στο χώρο σας. Οι εκπαιδευμένοι χειριστές του Κέντρου αναλύουν τα βίντεο, ελέγχουν και ταυτοποιούν την ύπαρξη της απειλής, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας κατάλληλα τις Αρχές.


Παράλληλα, βάσει του προσυμφωνημένου με εσάς πρωτοκόλλου ασφαλείας, θα ειδοποιούνται τα πιστοποιημένα άτομα, καθώς και οι χειριστές θα ενεργοποιούν τα προσυμφωνημένα αντίμετρα, με σκοπό την αποτροπή της παραβίασης. Για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας, η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά την εγκατάσταση σας, γίνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας με παράλληλη παροχή κωδικών ασφαλείας. 

Διευκρίνιση

Η Υπηρεσία «Οπτικής Επιβεβαίωσης Συμβάντος - Alarm Verification», μέσω απομακρυσμένου ελέγχου καμερών προϋποθέτει την σύνδεση σας στο Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.


Στην υπηρεσία Alarm Verification μπορείτε να προσθέσετε συμπληρωματικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσία Virtual Patrol
Μέσω των καμερών σας, ελέγχουμε τον περιβάλλοντα χώρο σας, με σκοπό την εποπτεία και τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης.
Υπηρεσία Virtual Control
Μέσω αυτής της υπηρεσίας ορίζετε συγκεκριμένες εντολές που μπορούν να εφαρμοστούν από το κέντρο μας πχ. απομακρυσμένο άνοιγμα - κλείσιμο πορτών, φώτων, καθώς και την οποιαδήποτε ενεργοποίηση ηλεκτρικών συστημάτων.
Υπηρεσία On Off
Έλεγχος και παρακολούθηση οπλισμού του συστήματος. Γίνεται καταγραφή και αναγνώριση του χρήστη όπλισης και αφόπλισης. Ο αρμόδιος μπορεί να ενημερώνεται για την χρονική στιγμή και τον συγκεκριιμένο χώρο - εγκατάσταση.
Στατικοί φύλακες
Παροχή στατικών φυλάκων για τον χώρο και τον χρόνο που εσείς επιθυμείτε.
Περίπολος ασφαλείας

Με την παροχή περιπόλου ασφαλείας έχετε την εποπτεία του χώρου σας από έμπειρο φύλακα περιπολείας.