Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική των Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που o εξυπηρετητής ιστού αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Τα cookies του Ιστοτόπου μας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

  1. Αναγκαία cookies – cookies λειτουργικότητας: Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και τη βελτίωση της χρηστικότητάς του.
  2. Στατιστικά cookies: Μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις σελίδες συλλέγοντας ανώνυμες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ποιες σελίδες επισκέπτονται οι επισκέπτες συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος.
  3. Cookies Προώθησης – Marketing Cookies:  Διευκολύνουν την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για κάθε χρήστη.

 Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies είναι α) η συγκατάθεση των χρηστών, β) η εκπλήρωση των συμβατικών σκοπών ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση ενός χρήστη, γ) τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν πλήρως την εφαρμογή τους. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν ή να περιορίζουν τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται και αυτοματοποιημένα. Εντούτοις, επισημαίνουμε πως η άρνηση της χρήσης cookies ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου μας.

Αναγκαία
 Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
CookieConsent   vis.sa.com Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη αναφορικά με την αποδοχή των cookies για τον συγκεκριμένο τομέα (domain) 1 χρόνος HTTP
Στατιστικά
_ga vis.sa.com Δημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου. 2 χρόνια HTTP
_gat vis.sa.com Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για να ανακόψει την ταχύτητα των αιτημάτων στον εξυπηρετητή. 1 ημέρα HTTP
_gid vis.sa.com Δημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου. 1 ημέρα HTTP
ab agkn.com Χρησιμοποιείται από τον πάροχο για να εντοπίσει την καταλληλότερη εκδοχή του Ιστοτόπου για να πραγματοποιήσει αλλαγές ή να συγχωνεύσει περιεχόμενο σε αυτόν. 1 χρόνος HTTP
collect google-analytics.com Αποστολή δεδομένων στη Google Analytics αναφορικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά των χρηστών του Ιστοτόπου. Συλλέγει δεδομένα από το χρήστη για διαφορετικές συσκευές και κανάλια marketing. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
Προώθησης
__ab12# sharethis.com Προσφέρεται από την πλατφόρμα ShareThis για να παραμετροποιηθούν οι επιλογές αναδημοσίευσης σε κοινωνικά δίκτυα, απλουστεύοντας την διαδικασία. 1 χρόνος HTTP
_cc_aud crwdcntrl.net Συλλέγει στατιστικά δεδομένα για τις επισκέψεις του χρήστη στον Ιστότοπο, όπως τον αριθμό των επισκέψεων, την παραμονή του κατά μέσω όρο σε αυτόν, και το ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Σκοπό έχει να ομαδοποιήσει τους χρήστες με βάση δημογραφικά στοιχεία και τοποθεσία, ώστε διαφημιστικές εταιρείες να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κοινό στο οποίο πρόκειται να απευθύνουν προσωποποιημένες διαφημίσεις. 269 ημέρες HTTP
_cc_cc crwdcntrl.net Συλλέγει στατιστικά δεδομένα για τις επισκέψεις του χρήστη στον Ιστότοπο, όπως τον αριθμό των επισκέψεων, την παραμονή του κατά μέσω όρο σε αυτόν, και το ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Σκοπό έχει να ομαδοποιήσει τους χρήστες με βάση δημογραφικά στοιχεία και τοποθεσία, ώστε διαφημιστικές εταιρείες να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κοινό στο οποίο πρόκειται να απευθύνουν προσωποποιημένες διαφημίσεις. 269 ημέρες HTTP
_cc_dc crwdcntrl.net Συλλέγει στατιστικά δεδομένα για τις επισκέψεις του χρήστη στον Ιστότοπο, όπως τον αριθμό των επισκέψεων, την παραμονή του κατά μέσω όρο σε αυτόν, και το ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Σκοπό έχει να ομαδοποιήσει τους χρήστες με βάση δημογραφικά στοιχεία και τοποθεσία, ώστε διαφημιστικές εταιρείες να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κοινό στο οποίο πρόκειται να απευθύνουν προσωποποιημένες διαφημίσεις. 269 ημέρες HTTP
_cc_id crwdcntrl.net Συλλέγει στατιστικά δεδομένα για τις επισκέψεις του χρήστη στον Ιστότοπο, όπως τον αριθμό των επισκέψεων, την παραμονή του κατά μέσω όρο σε αυτόν, και το ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Σκοπό έχει να ομαδοποιήσει τους χρήστες με βάση δημογραφικά στοιχεία και τοποθεσία, ώστε διαφημιστικές εταιρείες να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κοινό στο οποίο πρόκειται να απευθύνουν προσωποποιημένες διαφημίσεις. 269 ημέρες HTTP
3pi id5-sync.com Δημιουργεί μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να του παρέχουν στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. 3 μήνες HTTP
adnxs sharethis.com Χρησιμοποιείται από τρίτες διαφημιστικές εταιρείες για προσωποποιημένη και στοχευμένη διαφήμιση. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
adscores/r.pixel agkn.com Χρησιμοποιείται για να  επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να παρέχουν στον χρήστη στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
ca.png cpx.to Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του χρήστη κατά την τρέχουσα συνεδρία στον Ιστότοπο, όπως αναζητήσεις με λέξεις-κλειδιά. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
car id5-sync.com Χρησιμοποιείται για να  επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να παρέχουν στον χρήστη στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. 1 ημέρα HTTP
cf id5-sync.com Δημιουργεί μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να του παρέχουν στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. 1 ημέρα HTTP
cip id5-sync.com Χρησιμοποιείται για να  επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να παρέχουν στον χρήστη στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. 1 ημέρα HTTP
ck go.affec.tv Συλλέγει δεδομένα για τον επισκέπτη του ιστοτόπου, όπως ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Το καταγεγραμμένο υλικό χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιήσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τα δημογραφικά τους στοιχεία με σκοπό την στοχευμένη διαφήμιση. 1 χρόνος HTTP
cm rfihub.com Χρησιμοποιείται από τρίτες διαφημιστικές εταιρείες για να διαπιστώσει εάν οι επιλογές που αφορούν στις ρυθμίσεις των cookies στον φυλλομετρητή του χρήστη χρειάζονται ανανέωση. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
cnac id5-sync.com Χρησιμοποιείται για να  επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να παρέχουν στον χρήστη στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. 1 ημέρα HTTP
cpSess cpx.to Συλλέγει δεδομένα σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστη σε πολλαπλούς Ιστοτόπους. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο του παρόχου με σκοπό την βελτιστοποίηση των σχετικών στα ενδιαφέροντά του διαφημίσεων. 1 χρόνος HTTP
csync.ashx ml314.com Χρησιμοποιείται για να  επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να παρέχουν στον χρήστη στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
eud rfihub.com Καταγράφει δεδομένα για τον χρήστη, όπως την διεύθυνση IP, την τοποθεσία, ποιες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί, και ποιες διαφημίσεις επέλεξε, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων που του εμφανίζονται με βάση την συμπεριφορά του σε ιστοτόπους που χρησιμοποιούν τα ίδια διαφημιστικά δίκτυα. 1 χρόνος HTTP
euds rfihub.com Καταγράφει ανωνυμοποιημένα δεδομένα για τον χρήστη, όπως την διεύθυνση IP, την τοποθεσία, ποιες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί, και ποιες διαφημίσεις επέλεξε, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων που του εμφανίζονται με βάση την συμπεριφορά του σε ιστοτόπους που χρησιμοποιούν τα ίδια διαφημιστικά δίκτυα. Τέλος συνεδρίας (session) HTTP
eyeota sharethis.com Συλλέγει δεδομένα για τον επισκέπτη του ιστοτόπου, όπως ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Το καταγεγραμμένο υλικό χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιήσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τα δημογραφικά τους στοιχεία με σκοπό την στοχευμένη διαφήμιση. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
fifty sharethis.com Εκκρεμεί Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
GPS youtube.com Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές για να ενεργοποιηθεί ο γεωεντοπισμός. 1 ημέρα HTTP
id5 id5-sync.com Δημιουργεί μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να του παρέχουν στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. 3 μήνες HTTP
IDE doubleclick.net Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google DoubleClick για να καταγραφούν οι ενέργειες του επισκέπτη αφότου δει ή επιλέξει κάποια από τις διαφημίσεις του Ιστοτόπου, με σκοπό να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης καθώς  και η παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη. 1 χρόνος HTTP
idsync/ex/receive tapad.com Δημιουργεί μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να του παρέχουν στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
int/lotame sharethis.com Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την γραμμή εργαλείων για αναδημοσιεύσεις. Καθορίζει ποια και πόσα κουμπιά αναδημοσίευσης παρέχονται στον επισκέπτη. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
mako_uid eyeota.net Συλλέγει δεδομένα για τον επισκέπτη του ιστοτόπου, όπως ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Το καταγεγραμμένο υλικό χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιήσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τα δημογραφικά τους στοιχεία με σκοπό την στοχευμένη διαφήμιση. 1 χρόνος HTTP
mediamath sharethis.com   Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
ONPLFTRH eyeota.net Χρησιμοποιείται για να καταγράφει τους επισκέπτες σε πολλαπλές ιστοσελίδες με σκοπό να παρουσιάζει σχετικές στα ενδιαφέροντά τους διαφημίσεις. Τέλος συνεδρίας (session) HTTP
oo go.affec.tv Συλλέγει δεδομένα για τον επισκέπτη του ιστοτόπου, όπως ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Το καταγεγραμμένο υλικό χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιήσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τα δημογραφικά τους στοιχεία με σκοπό την στοχευμένη διαφήμιση. 1 χρόνος HTTP
pi ml314.com   1 χρόνος HTTP
PREF youtube.com Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την Google για να κρατά στατιστικά του τρόπου που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί βίντεο του YouTube σε διάφορους Ιστοτόπους. 8 μήνες HTTP
pt go.affec.tv Συλλέγει δεδομένα για τον επισκέπτη του ιστοτόπου, όπως ποιες σελίδες προσπελάστηκαν. Το καταγεγραμμένο υλικό χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιήσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τα δημογραφικά τους στοιχεία με σκοπό την στοχευμένη διαφήμιση. 1 χρόνος HTTP
pxcelBcnLcy sharethis.com Επιτρέπει στον χρήστη να αναδημοσιεύει περιεχόμενο από τον Ιστότοπο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες ιστοσελίδες. Τέλος συνεδρίας (session) HTTP
pxcelPage_c010 sharethis.com Επιτρέπει στον χρήστη να αναδημοσιεύει περιεχόμενο από τον Ιστότοπο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες ιστοσελίδες. 6 ημέρες HTTP
rud rfihub.com Καταγράφει δεδομένα για τον χρήστη, όπως την διεύθυνση IP, την τοποθεσία, ποιες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί, και ποιες διαφημίσεις επέλεξε, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων που του εμφανίζονται με βάση την συμπεριφορά του σε ιστοτόπους που χρησιμοποιούν τα ίδια διαφημιστικά δίκτυα. 1 χρόνος HTTP
ruds rfihub.com Καταγράφει δεδομένα για τον χρήστη, όπως την διεύθυνση IP, την τοποθεσία, ποιες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί, και ποιες διαφημίσεις επέλεξε, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων που του εμφανίζονται με βάση την συμπεριφορά του σε ιστοτόπους που χρησιμοποιούν τα ίδια διαφημιστικά δίκτυα. Τέλος συνεδρίας (session) HTTP
SEUNCY semasio.net Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αναγνωρίζει την συσκευή του χρήστη για μελλοντικές του επισκέψεις. 180 ημέρες HTTP
sharethis/1/info2 uipglob.semasio.net Επιτρέπει στον χρήστη να αναδημοσιεύει περιεχόμενο από τον Ιστότοπο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες ιστοσελίδες. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
smd rfihub.com Δημιουργεί μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο επιτρέπει σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να του παρέχουν στοχευμένο διαφημιστικό υλικό. Η αντιστοιχία επισκέπτη και κατάλληλης διαφήμισης πραγματοποιείται από διαφημιστικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε διαφημιστικές εταιρείες. 1 χρόνος HTTP
TapAd_DID tapad.com Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τι είδους έξυπνη συσκευή χρησιμοποιεί ο χρήστης (κινητό, ταμπλέτα, υπολογιστής, τηλεόραση κοκ.). 2 μήνες HTTP
TapAd_TS tapad.com Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τι είδους έξυπνη συσκευή χρησιμοποιεί ο χρήστης (κινητό, ταμπλέτα, υπολογιστής, τηλεόραση κοκ.). 2 μήνες HTTP
TDCPM adsrvr.org Καταγράφει μοναδικό αναγνωριστικό που ταυτοποιεί συσκευή χρήστη ο οποίος έχει επισκεφθεί προγενέστερα τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για στοχευμένη διαφήμιση. 1 χρόνος HTTP
TDID adsrvr.org Καταγράφει μοναδικό αναγνωριστικό που ταυτοποιεί συσκευή χρήστη ο οποίος έχει επισκεφθεί προγενέστερα τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για στοχευμένη διαφήμιση. 1 χρόνος HTTP
test_cookie doubleclick.net Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο φυλλομετρητής του χρήστη  υποστηρίζει cookies. 1 ημέρα HTTP
ttd sharethis.com Χρησιμοποιείται για παραμετροποίηση της διαφημιστικής εμπειρίας του χρήστη. Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
uuid avocet.io Χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση των σχετικών διαφημίσεων που βλέπει ο επισκέπτης, με την συλλογή δεδομένων που τον αφορούν από πολλαπλές ιστοσελίδες. Η ροή πληροφοριών για τους επισκέπτες πραγματοποιείται από Κέντρα Ανταλλαγής Πληροφοριών. 1 χρόνος HTTP
uuid mathtag.com Συλλέγει πληροφορίες για τις προσπελάσεις του χρήστη στον Ιστότοπο, όπως το ποιες σελίδες έχει επισκεφθεί. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για  στοχευμένη διαφήμιση. 1 χρόνος HTTP
uuid2 adnxs.com Καταγράφει μοναδικό αναγνωριστικό που ταυτοποιεί συσκευή χρήστη ο οποίος έχει επισκεφθεί προγενέστερα τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για στοχευμένη διαφήμιση. 3 μήνες HTTP
uuidc mathtag.com Συλλέγει δεδομένα για τις προσπελάσεις του χρήστη στον Ιστότοπο, όπως το ποιες σελίδες επισκέφθηκε ο χρήστης. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στοχευμένη διαφήμιση. 1 χρόνος HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Προσπαθεί να υπολογίσει το φασματικό εύρος (bandwidth) του χρήστη στις σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο από το YouTube. 179 ημέρες HTTP
YSC youtube.com Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που κρατάει στατιστικά σχετικά με το ποια YouTube βίντεο έχει δει ο χρήστης. Τέλος συνεδρίας (session) HTTP
yt-remote-cast-installed youtube.com Αποθηκεύει τις παραμετροποιήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη με τη χρήση ενσωματωμένων στον Ιστότοπο YouTube βίντεο. Τέλος συνεδρίας (session) HTTP
yt-remote-connected-devices youtube.com Αποθηκεύει τις παραμετροποιήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη με τη χρήση ενσωματωμένων στον Ιστότοπο YouTube βίντεο. Μόνιμο HTML
yt-remote-device-id youtube.com Αποθηκεύει τις παραμετροποιήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη με τη χρήση ενσωματωμένων στον Ιστότοπο YouTube βίντεο. Μόνιμο HTML
yt-remote-fast-check-period youtube.com Αποθηκεύει τις παραμετροποιήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη με τη χρήση ενσωματωμένων στον Ιστότοπο YouTube βίντεο. Τέλος συνεδρίας (session) HTML
yt-remote-session-app youtube.com Αποθηκεύει τις παραμετροποιήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη με τη χρήση ενσωματωμένων στον Ιστότοπο YouTube βίντεο. Τέλος συνεδρίας (session) HTML
yt-remote-session-name youtube.com Αποθηκεύει τις παραμετροποιήσεις αναπαραγωγής βίντεο του χρήστη με τη χρήση ενσωματωμένων στον Ιστότοπο YouTube βίντεο. Τέλος συνεδρίας (session) HTML
c/121/121/0/1.gif id5-sync.com Εκκρεμεί Τέλος συνεδρίας (session) Pixel
callback id5-sync.com Εκκρεμεί 1 ημέρα HTTP
fifid fiftyt.com Εκκρεμεί 1 χρόνος HTTP
gdpr id5-sync.com Εκκρεμεί 1 ημέρα HTTP
m fiftyt.com Εκκρεμεί 7 ημέρες HTTP


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Στόχος μας είναι  να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να  είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι των (υποψήφιων) πελατών και προμηθευτών της.

Ειδικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Επικοινωνία

Στο δικτυακό μας τόπο συλλέγουμε δεδομένα μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πεδίου επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, το email σας, καθώς και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλεγούν στο πλαίσιο επικοινωνίας, που πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά, μέσω του αριθμού που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην αναρτημένη διεύθυνση.

Social Plugins

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται Social Plugins.

Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), η Εταιρεία μας μπορεί να αποκτά πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.

ΙΙ. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση συνδρομής τουλάχιστον μίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Εκτέλεση Σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων που καταρτίζει η Εταιρεία μας ή για την λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο.  Επί παραδείγματι,  η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς σε τυχόν ερώτημά σας μέσω των καναλιών επικοινωνίας (φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο, email).

• Έννομη Υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που καθιερώνει ο νόμος, επί παραδείγματι η φορολογική νομοθεσία.

• Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύει αυτών(των εννόμων συμφερόντων) το συμφέρον του εργαζομένου: Η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων, συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας μας, στην προστασία προσώπων και αγαθών, στη διασφάλιση της φήμης της Εταιρείας μας, στη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου προσώπου ή για τη διαφύλαξη άλλων ζωτικών συμφερόντων.

• Συγκατάθεση: Εφόσον απαιτείται από το Νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας , η οποία λαμβάνεται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επί παραδείγματι, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies.

 III.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Εφόσον η τήρηση των δεδομένων σας δεν ικανοποιεί κάποιο σαφώς ορισμένο και νόμιμο σκοπό, προχωρούμε σε ασφαλή διαγραφή ή/και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων σας με βάση την «Πολιτική Τήρησης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων» της Εταιρείας μας.

ΙV.Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας:

α) Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της,

β)Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες marketing.

γ)Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, εταιρείες ταχυμεταφορών, μεταφορικές εταιρείες.

γ)Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

V.Τα δικαιώματα σας

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

  • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
  • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
  • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
  • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
  • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
  • να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
  • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση dpo@vis.sa.com

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

VI. Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Email: dpo@vis.sa.com

Τηλεφωνικά: 214 68 75 000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Virtual International SA
dpo@vis.sa.com
Παπαρρηγοπούλου 7, Περιστέρι 12132
214 68 75 000

VII.Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 5/11/2019