Υπηρεσία
Κέντρου Λήψης Σημάτων

Περιγραφή


Η Υπηρεσία Λήψης Σημάτων έχει σκοπό την άμεση ενημέρωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων πανικού. Με την επιλογή της υπηρεσίας «Λήψης Σημάτων Συναγερμού - CMS», όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός σας, το Κέντρο και οι εκπαιδευμένοι χειριστές της εταιρίας μας μπορούν να ελέγξουν εάν πρόκειται για προσπάθεια εισβολής στο χώρο σας και στη συνέχια θα ειδοποιήσουν τις αρμόδιες Αρχές, δίνοντας τους τις κατάλληλες πληροφορίες που χρειάζονται για να δράσουν, όπως την περιγραφή της ζώνης που ενεργοποιήθηκε, τον τύπο του σήματος (από ένα σήμα απειλής μέχρι ένα σήμα ιατρικού κινδύνου) και άλλα απαραίτητα ενημερωτικά στοιχεία.

Παράλληλα, βάσει του προσυμφωνημένου με εσάς πρωτοκόλλου ασφαλείας, θα ενημερώνονται τα πιστοποιημένα άτομα για το γεγονός. Τέλος, για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας σας, η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά την εγκατάσταση σας, γίνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας με παράλληλη χρήση κωδικών ασφαλείας.

Κύρια χαρακτηριστικά

Στην υπηρεσία Λήψης Σημάτων μπορείτε να προσθέσετε
συμπληρωματικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσία Global Way

Μέσω της υπηρεσίας Global Way, αποστέλλονται στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων της εταιρίας, κωδικοποιημένα σήματα της λειτουργικής κατάστασης του συναγερμού σας κάθε 2 - 5 λεπτά, αντί του συνηθισμένου που είναι μια φορά την ημέρα. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί και με τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της Ελλάδας και σε περίπτωση χαμηλού ή καθόλου σήματος του ενός παρόχου (είτε λόγω βλάβης, είτε λόγω παρεμβολών από τον εισβολέα), γίνεται αυτόματη μεταγωγή στον επόμενο πάροχο, χωρίς κανέναν προγραμματισμό ή ανθρώπινη επέμβαση.


Διαβάστε περισσότερα